21. Yy’ın yeni trendi : gastronomi

Toplumların Vazgeçilmezi ‘Yemek Kültürü’

  • Yaşamın en kaçınılmaz gereksinimlerinden biri olan yeme-içme ihtiyacı, yemek kültürüne olan yoğun ilgiyi de beraberinde getiriyor. Birçok toplum, sahip oldukları kültürle harmanladıkları yemekleri yaşatmak adına yıllar boyu yoğun çaba sarf ediyor. Bu yazımızda değinmek istediğimiz husus, toplumların kültürü ile yemek arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak tanımlayabileceğimiz ‘Gastronomi’ kavramının doğuşu. Bu terimin nereden geldiğini ve zaman içinde nasıl şekillendiğini gelin birlikte inceleyelim.

Gastronomi Nedir?

  • Yemek denilince akla ilk gelen kavramlardan biri ‘Gastronomi’. Peki, son zamanlarda sıkça duymakta olduğumuz bu kavram tam olarak neyi ifade ediyor? Bu soruya verilen cevaplar çeşitlilik gösterse de biz, bilinen en temel tanımıyla ‘İyi yemek sanatı’ demek istiyoruz. ‘Kültür ve yemeğin harmonisi’ olan gastronominin sahip olduğu tarih ise oldukça köklü.

Gastronomiyi Dünya İle Buluşturan Fransızlar

  • Söz konusu disiplinin doğuşunu, 18.yy’da yaşanan Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı etkiler arasında ele alabiliriz. Yani gastronominin merkezi olarak ‘Fransa’yı işaret etmemiz yerinde olacaktır. İhtilal ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik kavramı sayesinde halk, mutfak kültürlerine daha titizlikle eğilmeye başlamış ve o zamana kadar saraylarda yaşamakta olan mutfağı topluma kazandırmıştı. Sonucunda ise belli bir zaman dilimi içinde ‘milli mutfak bilinci’ oluşturulmuştu.

Ulus Olmak İçin 3 Şarttan Biri ‘Yemek’

  • Fransız İhtilali’nden itibaren Avrupa başta olmak üzere tüm dünya ‘ulus’ olmanın şartı olarak üç temel ilke öne sürmeye başlamıştı. Bunlar sırasıyla; dil, din ve mutfak kültürüydü. Mutfağı, millet olmanın temelinde ele alan Fransızlar, bu düşünceyi zaman içinde dünyaya yaymayı başarmış ve gastronomi kültürüne açılan kapının anahtarı olmuşlardı. Zaman içinde bir ülkenin ulusal mutfağı, o ülkenin kalkınma seviyesine de kanıt sunar hale gelmişti.

Dünya’nın En Zengin Mutfakları

  • Belli zaman dilimi içinde kendine daha fazla yer edinen ‘gastronomi’ kültürü günümüzde de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu kültür bağlamında her yemeğin kendine özgü ruhu olduğunu kabul ediyoruz. Ancak zengin mutfağıyla tüm dünyanın kalbini kazanan birtakım ülkeler öne çıkıyor. Örnek olarak; Fransa, İtalya, Yunanistan, Çin, Türkiye, İspanya, Japonya, Hindistan gibi ülkelerin mutfaklarını sıralayabiliriz.

Seval Dağlı

Felsefe mezunu. Araştırmacı. Çok gezer. Çok sever.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: